Argentum Event > Edukacja Branżowa > Jak traktować wypadek podczas wyjazdu integracyjnego?

Jak traktować wypadek podczas wyjazdu integracyjnego?


13 czerwca 2023

Wyjazdy integracyjne są doskonałą okazją do wzmocnienia relacji w zespole i budowania więzi między pracownikami. Niestety, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, a nieprzewidziane i nieprzyjemne sytuacje, np. wypadki, mogą się wydarzyć nawet na najlepiej zaplanowanym evencie firmowym. W tych trudnych momentach ważne jest, aby zachować spokój, odpowiedzialność i skutecznie zarządzać sytuacją. Choć niewygodny, temat ten pojawia się bardzo często w kontekście merytorycznym i prawnym. Oto kilka kluczowych wskazówek, jak postępować w przypadku wypadku podczas wyjazdu integracyjnego i co na temat tego zdarzenia mówi litera prawa.

Definicja wypadku przy pracy.

Aby zastanowić się nad tym, czy wypadki w trakcie wyjazdu firmowego można traktować jako wypadek przy pracy, musimy najpierw sięgnąć do źródła – czyli do definicji czym właściwie one są.  Dokładnie wyjaśnia to Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.).

Jakie to warunki? Wyróżniamy tutaj: wypadek śmiertelny, wypadek zbiorowy, nagłe zdarzenie, uraz, przyczynę zewnętrzną oraz tzw. „związek z pracą”. Aby zapoznać się bliżej z tymi zagadnieniami odsyłamy do strony Państwowej Inspekcji Pracy -> kliknij tutaj.

Wypadek na firmowym wyjeździe integracyjnym w świetle przepisów prawa.

Czy jeśli podczas wyjazdu integracyjnego zorganizowanego i opłaconego przez firmę dojdzie do zdarzenia, w wyniku którego pracownik dozna urazu lub kontuzji, to takie zdarzenie powinniśmy traktować jak wypadek przy pracy? Wszystko uzależnione jest od charakteru wydarzenia, jego dobrowolności oraz … zachowania samego poszkodowanego.

W przypadku wyjazdów obowiązkowych, w których udział wynika z bezpośredniego polecenia przełożonego, zdarzenia wypadkowe w zdecydowanej większości traktowane będą jako wypadek przy pracy. Wynika to wprost z zastosowania art. 3 ust. 2 podpunkt 1 cytowanej już ustawy. Przepis ten zrównuje wypadki w czasie podróży służbowej do wypadków przy pracy. Obowiązkowy charakter wyjazdu integracyjnego nosi cechy podróży służbowej (także w zakresie wynagrodzenia), a więc zdarzenie wypadkowe w takim przypadku będzie nosiło znamiona wypadku przy pracy.


Przykład:

Podczas obowiązkowego wyjazdu integracyjnego, w czasie którego pracownicy odbywali szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej, jeden z uczestników, schodząc ze schodów po przerwie kawowej, niefortunnie stanął i skręcił kostkę, w skutek czego musiał udać się do szpitala, a także wziąć zwolnienie lekarskie na okres 7 dni. To zdarzenie nosi znamiona wypadku przy pracy.


Jednakże co w sytuacji, kiedy po oficjalnej części wydarzenia pracownicy udają się na część rekreacyjno – wypoczynkową? Korzystają z hotelowej strefy SPA i tam dochodzi do wypadku? Czy w takim przypadku także mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy?

Wyrok Sądu Najwyższego z 13 maja 1997 roku w sprawie II UKN 98/97 wyraźnie podkreśla, że pracownik w podróży służbowej ma prawo do korzystania z odpoczynku, spacerów czy spożywania posiłków także poza miejscem wykonywania obowiązków służbowych. Oznacza to, że zdarzenia, które w normalnych warunkach potraktowalibyśmy jako wypadek w życiu prywatnym (np. poślizgnięcie się na hotelowym basenie i złamanie ręki), w trakcie wyjazdów służbowych mogą nosić znamiona wypadku przy pracy.

Odrębną kwestią jest zachowanie pracownika, które może wpływać na interpretację zdarzenia i zakwalifikowanie go jako wypadku przy pracy. Jeśli podczas integracji firmowej dojdzie do wypadku w wyniku nagannego zachowania pracownika, np. wynikającego z nadużycia alkoholu, to zdarzenie takie może nie zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Zakłada się bowiem, że przez swoje zachowanie, którego nie można pogodzić z celem podróży służbowej, pracownik zerwał związek z pracą.

Dobrowolne wyjazdy integracyjne a wypadek przy pracy.

Zdarzenie wypadkowe w trakcie dobrowolnych wyjazdów integracyjnych, nawet jeśli ich cel jest zbliżony do tego, który mają wyjazdy obligatoryjne (np. poprawa komunikacji w zespole, zacieśnienie więzi, zwiększenie poczucia przynależności do firmy), nie jest traktowane jako wypadek przy pracy. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż pracownik na taki wyjazd udaje się z własnej woli, a nie w wyniku polecenia służbowego. Nawet jeśli to pracodawca pokrywa koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem, atrakcjami i wyżywieniem. Brak obligatoryjności powoduje, że potencjalne incydenty nie będą kwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Nie zmienia to jednak faktu, iż warto na wypadek takich zdarzeń posiadać odpowiednie ubezpieczenie lub upewnić się, że agencja eventowa, która organizuje dla nas wyjazd je posiada. Niezależnie od okoliczności, zawsze należy też zachować ostrożność i posiłkować się przepisami BHP oraz zasadami pierwszej pomocy.

Jak zachować się w razie wypadku na wyjeździe integracyjnym?

Po pierwsze, zachowajmy spokój: Gdy dojdzie do wypadku najważniejsze jest zachowanie zimnej krwi. Należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć siebie, potem pomóc innym udzielając. Ważne jest, aby zachować przytomność umysłu i upewnić się, że wszyscy są odpowiednio zabezpieczeni.

Po drugie, zgłośmy wypadek. Musimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby lub personel odpowiedzialny za organizację i przebieg imprezy integracyjnej. Przekazujmy wszelkie niezbędne informacje na temat wypadku, takie jak miejsce, czas, ewentualne obrażenia i liczba osób zaangażowanych.

Po trzecie, udzielmy pierwszej pomocy. Jeśli w wypadku ucierpiały osoby, starajmy się udzielić im niezbędnej pomocy do czasu przybycia odpowiednich służb medycznych.

Późniejszym etapem powinien być kontakt z ubezpieczycielem. Osoby odpowiedzialne za organizację wyjazdu integracyjnego muszą nawiązać kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym i zgłosić fakt zaistnienia wypadku. Musimy uzyskać wszelkie informacje dotyczące procedur, dokumentów, które należy złożyć oraz które mogą pomóc i przyspieszyć prowadzenie sprawy.

Najlepszy sposób na uniknięcie problemów.

Jednoznaczne określenie czy wypadek podczas wyjazdu integracyjnego można zaklasyfikować jako pod wypadek przy pracy, nie zawsze jest procesem klarownym i oczywistym. Najlepszym sposobem, aby nie stawać przed takim dylematem jest… ograniczyć do minimum ryzyko wypadków. Jak? Na przykład wybierając sprawdzonych partnerów, którzy dbają o wysokie standardy organizacyjne i stawiają bezpieczeństwo uczestników imprezy na pierwszym miejscu. Trzeba jednak pamiętać, że niestety nie wszystko da się przewidzieć i jak mówi stare powiedzenie: „wypadki chodzą po ludziach”. Dlatego wybierając agencję eventową do współpracy zawsze warto upewnić się, że nasz wyjazd objęty jest polisą NNW.

Wyślij do nas zapytanie i zorganizuj z nami swój wymarzony event

Copyright @ 2024 Agencja Eventowa Argentum Event