Argentum Event > Edukacja Branżowa > Czy biorąc udział w imprezie firmowej zapłacę podatek?

Czy biorąc udział w imprezie firmowej zapłacę podatek?


18 kwietnia 2019

podatek tax

Chcesz wziąć udział w integracyjnej imprezie firmowej, ale obawiasz się, że po dobrej zabawie będziesz musiał zapłacić podatek? Jeśli tak, to koniecznie przeczytaj ten artykuł do samego końca. Wyjaśnimy co mówią najnowsze i aktualnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Jak było jeszcze kilkanaście miesięcy temu?

Pytanie o to, czy pracownik powinien zapłacić podatek od uczestnictwa w firmowym wyjeździe integracyjnym nie jest bezpodstawne. Jeszcze cofając się kilkanaście miesięcy wstecz, przepisy w tej kwestii nie były przychylne dla pracowników. Obowiązywały wówczas regulacje z 2009 roku, według których udział w imprezie był przychodem zatrudnionego.

Oznacza to, że do tej pory urzędy skarbowe wychodziły z założenia, że koszty finansowanej przez firmę imprezy dla pracowników należy podzielić na liczbę uczestników. Następnie wyliczoną kwotę doliczyć każdemu do przychodu będącego podstawą opodatkowania pracownika.

Niejednokrotnie pojawiały się jednak wątpliwości. Pracodawcy mieli problem z rozliczeniem, gdyż impreza lub wyjazd integracyjny to przedsięwzięcie dobrowolne. Deklaracja udziału jest jedynie umowna i pracownik nie musi stawić się na wydarzeniu. Zatem pojawiało się pytanie, czy już samo umożliwienie pracownikom wzięcia udziału w imprezie jest przychodem?

Kwestią imprez integracyjnych zajął się Trybunał Konstytucyjny

W lipcu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że założenie, iż udział w imprezie integracyjnej za każdym razem stanowi przychód pracownika jest niezgodne z prawem. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego za „inne nieodpłatne świadczenia” jako przychód można uznać takie świadczenia, które:

1) zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

2) zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść,

3) gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich zainteresowanych).

Trybunał Konsytucyjny pod tym właśnie kontem rozpatrzył kwestie imprez integracyjnych. Stwierdził, że przychód nie powstaje, gdyż nie ma korzyści dla pracowników, skutkujących wzrostem aktywów lub oszczędności.

Fragment wniosku Trybynału Konstytucyjnego:

„Obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść. Nie można mówić choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie „kursokonferencja” organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Trudno też poważnie utrzymywać, że przychodem pracownika z umowy o pracę czy stosunku służbowego jest możliwość okazjonalnego uczestnictwa w obiedzie czy kolacji, a wartość zjedzonych przez niego potraw i wypitych napojów wyznacza podstawę opodatkowania.”

Udział w imprezie integracyjnej nie jest przychodem pracownika

Wnikliwa analiza Trybunały Konstytucyjnego nie zostawiła innego wyjścia resortowi finansów, jak zniesienie podatku z uczestnictwa w imprezach integracyjnych. Tyczy się to również imprez wyjazdowych 😉

Jest to bardzo dobra informacja, ponieważ imprezy i wyjazdy integracyjne pomagają w budowaniu więzi między pracodawcami a zespołem. A dodatkowe utrudnienia finansowe mogły zniechęcać część osób zarówno do organizacji jak i uczestnictwa w tego typu imprezach.

Zatem jeśli z powodów podatkowych obawiałeś się uczestnictwa lub organizacji imprezy integracyjnej, to już nie musisz. Możesz z czystym sumieniem przystępować do działania.

Wyślij do nas zapytanie i zorganizuj z nami swój wymarzony event

Copyright @ 2022 Agencja Eventowa Argentum Event